« Обратно

Стипендии - Австрия (за академичната 2018/2019 година)

Австрийската страна, чрез Посолството си в София, ни информира за стипендиите, предоставени от тяхното Федерално министерство на науката и изследователската дейност. Подробна информация за отделните стипендии, условията за отпускане на стипендиите и техния размер, може да бъде намерена на интернет страницата -  www.grants.at (на немски и английски езици).   
Франц Верфел - стипендия (Franz Werfel-Stipendienprogramm);
Рихард Плашка - стипендия (Richard Plaschka-Stipendienprogramm)

Richard Plaschka Stipendium PostDoc;

Richard Plaschka Stipendium PraeDoc
Ернст Мах – стипендия (Ernst Mach-Stipendienprogramm).

 

Am 1. März 2018 ist wieder Einreichtermin für das Franz-Werfel-, das Ernst-Mach- und die Richard-Plaschka-Stipendien (für das Studienjahr 2018/2019).

Коментари
No comments yet. Be the first.