« Обратно

Регистрация на преподавателския състав на ПУ към МОН - ВАЖНО!

 

Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква "б" от ЗВО е небходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

Формата за попълване е направена по изискуемите данни.

Входът е с потребителско име и парола – ЕГН на преподавателя и за двете.

Във формата се попълват часовете на преподавателска заетост за учебната 2017/2018 г.

Срокът за попълване е до 10.10.2017 г. включително.

Коментари
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.