« Обратно

Разписание 2017-2018, редовно обучение, първи семестър

Разписание, редовно обучение – 2017-2018


Първи семестър

2.Х.2017 – 20.І.2018

 


Седмично разписание на аудиторната заетост по специалности.

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"


Образователно-квалификационна степен "Магистър"

 


 

Коментари
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.