« Back

Признателност

Ръководството на Филологическия факултет изказва своята искрена благодарност на колегите, взели активно участие в осъществяването на юбилейната научна конференция с международно участие „Паисиеви четения 2018“:                          
доц. д-р Елена Гетова 
доц. д-р Борян Янев
доц. д-р Надя Чернева
доц. д-р  Снежа Цонева-Матюсън
доц. д-р Веселка Ненкова
доц. д-р Ани Кемалова
доц. д.ф.н. Жоржета Чолакова 
доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте
доц. д-р Красимира Чакърова
доц. д-р Диана Николова-Багалева
гл. ас. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Майя Кузова 
гл. ас. д-р Станислава Илиева
гл. ас. д-р Ваня Георгиева
гл. ас. д-р Здравко Дечев
гл. ас. д-р Соня Александрова
хон. ас. Владислава Иванова 
Добрата организация на конференцията и съпътстващите я събития не биха могли да се осъществят без усилията на докторантите към факултета:
Димитър Шопов 
Даниел Каменов  
Божидара Бонева 
Лидия Шамова 
Елизабет Кумчева 
Христиана Кръстева 
Дора Маринова 
Олга Моллова 
Десислава Димитрова
Мария Бялдимова 
Мария Ханзърова
Ана Тобиева
Теодора Кашилска 
Зоя Иванова
Светла Джерманович
Елица Маринова 
Искрена признателност за помощта и на студентката
Анастасия Кехайова 
 
Comments
No comments yet. Be the first.