« Back

Посолство на Словашката република в София - информация за словашките стипендии, отпускани на студенти, преподаватели и учени от Република България

Информация за Националната стипендийна програма на Словашката република, за която могат да кандидатстват студенти, преподаватели и учени от Република България.

Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2019/2020 г. е на 31 октомври 2019 г. до 16:00 ч.

 

Повече инфомация ще  намерите на страниците в интернет: www.stipendia.sk или www.scholarships.sk

Информация (руски език)

Информация (английски език)