« Обратно

Покана - Паисиеви четения 2017

Уважаеми колеги, 

Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Ви кани на

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2017

под надслов

БЕЗПОКОЙСТВА НА ХУМАНИЗМА: ФИЛОЛОГИЯТА – ЗАСТРАШЕНА, НЕОБХОДИМА, НЕОТСТРАНИМА

Международна научна конференция, посветена на Цветан Тодоров

Научният форум ще се проведе на 9 и 10 ноември 2017 година.

Заявките Ви за участие ще очакваме до 30 септември 2017 година на имейл-адресите, посочени към всяка секция.

 

В рамките на конференцията са предвидени научни секции със следните теми:

1. Литература, свят, идеологии.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: bltl@abv.bg

2.Концептуализации на модерността през славянския XIX век (език, литература, култура).

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  slavkonf_2017@abv.bg

3. Ownness and Foreignness, or Where the Mind Hovers: Dialogues in Literature, Language, and Culture.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: english_pais_2017@abv.bg

4. Европейските езици и култури в балкански контекст.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  adzhelyo@gmail.com

5. Актуални тенденции в развитието на съвременния български език.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  krchakarova@gmail.com

6. Langue, littérature, communication interculturelle.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: zlatorossa@yahoo.fr

7. Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: stanislava_drajeva@abv.bg

8. Lengua, literatura y comunicación intercultural.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: veselka@gmail.com

9. Lingua, letteratura e comunicazione interculturale.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: zlatorossa@yahoo.fr

10. Русский язык. Литература. Культура. Дидактика.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  nataly.hristova@gmail.com

11. Кръгла маса по ономастика на тема: Знаков характер на собствените имена.

Заявки за участие изпращайте на адрес:  pu_252@abv.bg

 

Таксата правоучастие е в размер на 50 лв. (25 евро). Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция. Банковите сметки, по които могат да бъдат преведени таксите, са:

BG33UNCR75273154632000 – в лева

BG68UNCR75273454632000 – в евро

Банков код/ BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане: Паисиеви четения 2017 – име на вносителя

Моля да бъде отбелязано името на вносителя!

Препоръчително е участниците да заплатят таксата правоучастие намясто в първия ден на конференцията.

 

Организационен комитет:
Проф. д-р Запрян Коздлуджов – почетен председател
Проф. д.ф.н. Вера Маровска
Доц. д-р Елена Гетова
Доц. д-р Надя Чернева
Доц. д-р Борян Янев
Доц. д-р Константин Куцаров
Доц. д-р Яна Роуланд
Доц. д-р Красимира Чакърова
Доц. д-р Веселка Ненкова
Гл. ас. д-р Антоанета Джельова
Гл. ас. д-р Ваня Георгиева
Гл. ас. д-р Здравко Дечев
Гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белафанте
Гл. ас. д-р Станислава Илиева
Гл. ас. д-р Наталия Христова
Ас. Мария Мустаковова

 

Покана   .DOCX      .PDF

Заявка за участие

Коментари
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.