« Обратно

Напусна ни проф. Яни Милчаков

 

Академичната общност на Филологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски” поднася искрените си съболезнования на колегите от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" за кончината на проф. д-р ЯНИ МИЛЧАКОВ.

 

За нас той беше блестящ автор, чиито научни тези завладяват с оригиналната си визия; учен, който заразява с ентусиазма си всички – колеги, студенти и читатели; прекрасен човек,  с когото с удоволствие, леко и винаги успешно се работеше.

 

С дълбоко уважение му благодарим за впечатляващото творческо дело и безспорния принос в развитието на литературната наука

 

Добрите каузи, на които посвети живота си, не могат и няма да бъдат забравени.

 

 

От Филологическия факултет

Коментари
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.