« Обратно

Магистърски програми и специализация Туризъм

Катедрата по романистика и германистика към Филологическия факултет обявява следните магистърски програми за учебната 2017/2018 година и специализация “Туризъм”:
 
1. Приложна лингвистика с информационни технологии
 
2.  Приложна лингвистика с маркетинг 
 
3. Приложна лингвистика с бизнес администрация
 
4. Теория и практика на чуждоезиковото обучение
 
 
 
Програмите са за специалисти и неспециалисти, с френски, немски, испански, италиански и руски език.
 
За справки и записвания: Елена Щерева, каб. 222 на Ректората, тел. 261 233, 0882633223
 
Коментари
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.