« Обратно

Факултетът изследва - Открита катедра за докторанти

Филологическият факултет кани докторантите и преподавателите на Факултета

на открития семинар „Факултетът изследва" - Открита катедра за докторанти

Семинарът ще се състои на 5 април 2017 г. от 14 ч. в зала "Компас" (Ректорат).
Лектори:
 

Дора Иванова

(редовен докторант в катедра „История на литературата и сравнително литературознание“, научен ръководител доц. д-р Татяна Ичевска)

Тема:  "Историческият роман и съвременната българска литература"

 

Ана Исабел Диас Гарсия

(редовен докторант в катедра „Романистика и германистика“, научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Кънчев)

Тема:  „Ролята на литературата в чуждоезиковото обучение”

 

Ана Тобиева

(редовен докторант в катедра „История на литературата и сравнително литературознание“, научен ръководител доц. д-р Живко Иванов)

Тема: „До Чикаго и назад. По-малко дискутирани факти за Колумбовото изложение като едно от емблематичните събития в последното десетилетие на 19. век“

 
От факултетното ръководство
Коментари
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.