« Back

Докторантско училище - курс "Информационни технологии в изследванията"

 

Уважаеми колеги докторанти,

Курсът за докторанти "Информационни технологии в изследванията" ще се състои на: 
  • 13 юни /вторник/ от 14:00 - 17:00, 10. с.з. /Ректорат/
  •  20 юни /вторник/ от 14:00 - 17:00, 9 с.з. /Ректорат/;
  •  27 юни /вторник/ от 14:00 - 17:00, 9 с.з. /Ректорат/.
     
За повече информация: гл.ас. д-р Росица Декова, mail rodekova@gmail.com
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.