« Обратно

Държавeн изпит (Български език и литература) септември 2017 (зали)

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

29.09.2017 г., 9.00 часа

 
10 АУДИТОРИЯ – Български език и английски език, Български език и испански език, Български език и френски език, Български език и история (редовно и задочно обучение)
 
8 АУДИТОРИЯ –Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език и италиански език, Български език и китайски език, Български език и руски език (редовно и задочно обучение)
 
9 АУДИТОРИЯ – Българска филология (редовно обучение) Българска филология (задочно обучение) и Славянска филология
 
 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

30.09.2017 г., 9.00 часа

 
10 сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – I комисия (СФ, Балканистика)
 
9 аудитория – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – II комисия (БФ, АБ, БЕИ, БЕ с чужд език)
 
8 аудитория – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – I комисия (СФ, Балканистика)
 
10 аудитория – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – II комисия (БФ, АБ, БЕИ, БЕ с чужд език)
 
Коментари
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.