« Back

Центъра за академични изследвания "София" - изследователски стипендии

КОНКУРСИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ 

в областта на социалните и хуманитарните науки на

Центъра за академични изследвания "София"

 

През 2019 година Центърът за академични изследвания София продължава своята стипендиантска програма ADVANCED ACADEMIA, но с важни промени във формата. Тя отново ще подпомага млади български учени (пост-докторанти и изследователи в началото на кариерното си развитие), както и техните по-утвърдени колеги от страната, но този път включваме и специален модул за българската научна диаспора в чужбина.

Промяната е резултат от подписан на 8 ноември 2018 г. Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария. Целта е съвместното укрепване на международния, междусекторния и интердисциплинарния обмен на хора и идеи в академичните среди на основата на високи научни постижения, взаимни ползи и взаимодопълваща се подкрепа.

В съгласие с Меморандума организаторът на програмата Център за академични изследвания София обявява три конкурса:

* Пет 9-месечни стипендии за млади български учени от страната;
* Три 5-месечни стипендии за утвърдени български изследователи и преподаватели от страната и
* Две 3-месечни стипендии за български учени, работещи в чужбина.

ВАЖНО: Крайният срок за изпращане на проектопредложенията този път е 30 март 2019 г. 

Допълнителна информация можете да намерите на електронната страница на ЦАИ.

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.