« Back

5. Международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти - България и европейското културно наследство

Славянски семинар на

Университета „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, Германия                         

Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“,
България                     

Български културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена,

Австрия

 


5. Международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти

България и европейското културно наследство

по повод на Европейска година на културното наследство 2018

06.12. – 08.12.2018

Български културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена

Parkgasse 18, A-1030 Wien

 

Call for Papers

Конференцията предлага теми от литературознанието, езикознанието, медиезнанието и културологията, социалните науки, политологията, историческите науки, археологията и етнологията.

Възможни тематични линии и области са:

•          България между минало и бъдеще;

•          Културен трансфер и идентичност;

•          Българската идентичност между традициите и европейското настояще;

•          Културният трансфер като „превод на култура“;

•          Българската култура в европейски контекст и по-специално в контекста на Източна Европа, Балканите и славянството;

•          Мултикултурализъм: традиции, настояще, перспективи;

•          Миграционни процеси, мигриращи мотиви/теми в литературата/езика/изкуството и културата;

•          Митове и стереотипи в българската култура;

•          Езикът като медиатор или граница;

•          България в медиите и в политическия дискурс;

•          Транскултурни аспекти: чуждите култури в светлината на българския език и култура;

•          Археологията и етнологията и дискурсът за българската идентичност и култура днес.

Официални езици: български, немски, английски.
Доклади: 20 минути устно представяне с допълнителна дискусия от 10 мин..
Предвиждат се евентуални постери, както и публикация.
Разходите за пътуване и пребиваване са за сметка на участниците.

Заявки за участие се приемат до 10. 11. 2018 г.  на e-mail: konferenzwien@abv.bg

За контакти:  д-р Младен Влашки, Славянски семинар, Университет „Алберт Лудвиг“, Фрайбург
e-mail:     mvlashki@hotmail.com
тел.: +49 761 203 8324

Организатори:

Български културен институт „Дом Витгенщайн“, Виена (проф. д-р Румяна Конева)

Славянски семинар на Университета „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, Германия (проф. д-р Елизабет Шоре, д-р Младен Влашки)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (доц. д-р Светла Черпокова, докторанти – Дора Иванова, Татяна Бедаваджиева, Димитър Шопов)

Партньори: Българският лекторат към Института по славистика – Виенски университет (доц. д-р Бисерка Дакова), Министерство на образованието и науката – България и българските лекторати в Европа; Министерство на културата – България; Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“; Südosteuropa-Gesellschaft e.V. (München)

 

Покана и заявка за участие.

Comments
No comments yet. Be the first.