« Обратно

Откриване на академичната 2017-2018 година във Филологическия факултет

Уважаеми студенти първокурсници,

След официалното откриване на новата академична 2017-2018 година от 11 ч. в Спортната зала на ПУ "Паисий Хилендарски" на 29.09.2017 г.  ви очакваме за приветствие и информация от преподаватели във Филологическия факултет от 12 часа в следните зали на Нова сграда (бул. България 236):

322 аудитория - студентите от специалност Английска филология;

323 аудитория - студентите от специалност Приложна лингвистика;

324 аудитория - студентите от специалностите Лингвистика с ИТ, Лингвистика с маркетинг и Лингвистика с бизнес администрация;

332 семинарна зала - студентите от специалност Българска филология (редовно и задочно обучение);

333 семинарна зала - студентите от специалностите Български език и чужд език, Български език и история (редовно и задочно обучение), Френска филология и Балканистика;

301 кабинет (Център за руски език и култура) -  студентите от специалностите Руска филология (редовно и задочно обучение) и Български език и руски език (редовно и задочно обучение);

237A семинарна зала - студентите от специалност Славистика.

Местоположението на учебните зали можете да видите тук.

Коментари
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.