Интердисциплинарни семинари: първи кръг

От 24.06.2020 г. стартира записването за интердисциплинарните семинари към Университетския център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти  Academia Iuventutis   - Връзка:  https://uni-plovdiv.bg/ pages/index/2086/
Read More About Интердисциплинарни семинари: първи кръг »

Четвърта международна конференция “Компютърната лингвистика в България” (CLIB2020), 25-26 юни, София

Излъчване онлайн:  https://dcl.bas.bg/clib/live/ Регистрация:  https://dcl.bas.bg/clib/ registration2020/ Програма:  https://dcl.bas.bg/clib/ program/
Read More About Четвърта международна конференция “Компютърната лингвистика в България” (CLIB2020), 25-26 юни, София »

Графици - изпити втори семестър 2019-2020

Редовно обучение: Английска филология Английски език и културно наследство БЕАЕ, БЕИ, БЕИспЕ, БЕКорЕ, БЕРЕ, БЕТЕ, БЕФЕ, ЛМ Български език и италиански език Български език и китайски език Български език и новогръцки език Лингвистика с бизнес администрация Лингвистика с информационни технологии Приложна лингвистика (английски...
Read More About Графици - изпити втори семестър 2019-2020 »

Преобявяване на докторантури

Уважаеми колеги, Напомняме Ви, че крайният срок за подаване на документи за преобявявени от Факултета докторантури е 14.06.2020 г. Допускането на кандидатите трябва да се осъществи между 16.06. и 6.07. Конкурсните изпити по специалността трябва да се планират между 7.08. и 11.08., а по чужд език - между 12.08. и 14.08. 2020 г.     От ръководството на Факултета
Read More About Преобявяване на докторантури »

График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2020 г. към Филологическия факултет

График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2020 г. към Филологическия факултет.
Read More About График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2020 г. към Филологическия факултет »

Важно за студентите, които ще се явяват на държавни изпити във Филологическия факултет през месец юли 2020 г.

Подаването на заявленията за държавни изпити ще бъде само в приемното време  (от 10.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 15.00 часа).  в периода от 15.06.2020 г. до 03.07.2020 г.  при съответните инспектори по специалности (при инспектор Л. Апостолова от 22.06.2020 г. до 03.07.2020 г.).
Read More About Важно за студентите, които ще се явяват на държавни изпити във Филологическия факултет през месец юли 2020 г. »

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища

1. Сегедски университет, Сегед, Унгария 2. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Ереван, Армения Обява Личен формуляр Заявление Документите се подават в срок до 19 юни 2020 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.
Read More About Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища »

Центърът за руски език и култура отпразнува 10 години

10 години Център за руски език и култура (връзка към видео) Центърът за руски език и култура при ПУ „Паисий Хилендарски» е открит на 3 юни 2010 г. като част от международен културен проект за партньорство между фонд „Русский мир“ и водещи световни образователно-просветителски структури. За 10-годишната си история Центърът за руски език и култура се превръща в: информационна...
Read More About Центърът за руски език и култура отпразнува 10 години »

Графици - изпити втори семестър 2019-2020

На сайта на Филологическия факултет са оповестени само графиците с изпитни дати и изпитни платформи на специалности и курсове, които са подадени от съответния инспектор. За липсваща информация студентите да се обръщат към Учебен отдел.   Редовно обучение: Английска филология Английски език и културно наследство БЕАЕ, БЕИ, БЕИспЕ, БЕКорЕ, БЕРЕ, БЕТЕ, БЕФЕ,...
Read More About Графици - изпити втори семестър 2019-2020 »

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в чуждестранни висши училища

1. Белградски университет, Сърбия, Белград 2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ Украйна, Киев, Украйна Обява Личен формуляр Заявление Документите се подават в срок до 5 юни 2020 г. (петък)  в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.
Read More About Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в чуждестранни висши училища »

Приветствие на проф. д.ф.н. Христина Тончева (пълен текст)


Read More About Приветствие на проф. д.ф.н. Христина Тончева (пълен текст) »

Честит 24 май!

  ВИДЕОПОЗДРАВ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ КЪМ СТУДЕНТИТЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ".   От ръководството на Факултета
Read More About Честит 24 май! »

До студентите на Филологическия факултет - ВАЖНО!

Уведомяваме ви, че на Факултетния съвет, състоял се на 18.05.2020 г., беше взето решение, че право на явяване с индивидуален протокол през предстоящата неприсъствена сесия имат само семестриално завършили и студенти от последен курс на обучение в редовна и задочна форма. Студентите, които ще се явяват на изпит с индивидуален протокол, трябва да заявят желание за издаване на такъв при...
Read More About До студентите на Филологическия факултет - ВАЖНО! »

Указания за провеждане на семестриалните изпити

 Уважаеми колеги,             До деканите на всички факултети пристигнаха очакваните указания, регламентиращи изготвянето на графиците за дистанционното провеждане на семестриалните изпити.             Длъжни сме да се съобразим с тези указания, но ще се...
Read More About Указания за провеждане на семестриалните изпити »

Стажове в Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Eвропейския парламент

Стажове в Българския отдел по писмени преводи Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейския парламент (ЕП) е най-голямата преводаческа служба в света. Нейните служители работят в Люксембург и извършват висококачествени писмени преводи за членовете на ЕП и гражданите на ЕС от и на всички 24 официални езика на ЕС. В рамките на стажовете „Робер Шуман“ на ЕП Българският отдел по...
Read More About Стажове в Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Eвропейския парламент »

Присъствен факултетен съвет - 18.05.

  Уважаеми колеги,  Насрочвам ПРИСЪСТВЕН Факултетен съвет на Филологическия факултет на    18.05. (понеделник) от 15 часа в 6. аудитория   при следния дневен ред: 1. Еднократни и постоянни промени в учебните планове    за учебната 2020 - 2021 година. 2. Гласуване на хонорувани преподаватели...
Read More About Присъствен факултетен съвет - 18.05. »

Заповед на ректора за организацията на учебния процес при приключване на семестъра


Read More About Заповед на ректора за организацията на учебния процес при приключване на семестъра »

Конференция "Българският език в социалните медии"

Уважаеми колеги,  Бургаският свободен университет Ви кани да вземете участие в конференция на тема „Българският език в социалните медии, която ще се проведе на 5 и 6 юни. Поради стеклите се обстоятелства форумът ще бъде онлайн. Конференцията е организирана  по проект на тема „Българският език в социалните медии“ по договор № ДН 20/6 от 11.12.2017 г.,ФНИ 2017 г. Очакваме...
Read More About Конференция "Българският език в социалните медии" »

Процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Университета по чужди езици в Кобе, Япония

Процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Университета за чужди езици в Кобе, Япония. Обява Личен формуляр Заявление Срокът за подаване на документи е  18 май (понеделник) 2020 г.  За подробности, моля вижте приложената обява.  
Read More About Процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Университета по чужди езици в Кобе, Япония »

Удължаване на срока за заявките за участие в Паисиеви четения - 2020

Уважаеми колеги, Информираме Ви, че можете да изпращате заявки за участие в Международната конференция на Филологическия факултет "Паисиеви четения-2020" до 22.09.2020 г. Повече информация ще намерите на следния линк: ...
Read More About Удължаване на срока за заявките за участие в Паисиеви четения - 2020 »
Showing 1 - 20 of 647 results.
Items per Page 20
of 33